FIRA member

FIRA is een verificatie-bureau en verifieert MVO-prestaties van bedrijven en instellingen.

Het FIRA Platform is een digitaal register waar bedrijven hun MVO-prestaties zichtbaar kunnen maken. FIRA verifieert deze informatie. Klanten en stakeholders hebben hierdoor de zekerheid dat de strategie en prestaties van ons bedrijf betrouwbaar zijn. Minimaal jaarlijks werken wij ons rapport bij en vindt een hertoetsing plaats van onze MVO-prestaties. Zie de website van FIRA voor meer informatie.

Download ons Fira certificaat.