ISO 14001 certificering

Wij hechten uiteraard veel waarde aan het minimaliseren van onze invloed op het milieu. Om dit kracht bij te zetten zijn wij ISO 14001 gecertificeerd. 

De ISO 14001 is een norm op het gebied van milieu. Deze norm geeft de eisen weer voor een milieumanagementsysteem. Bedrijven hebben zo een handvat om op systematische wijze de milieueffecten van hun activiteiten en producten te identificeren, te beheersen en waar mogelijk te verminderen. De norm werkt milieu-ontlastend en kostenbesparend. Certificering vindt plaats op basis van een externe audit.

Download ons ISO 14001 certificaat.