ISO 9001 certificering

Wij hechten veel waarde aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Zodoende beschikken wij over twee ISO certificeringen, de ISO 9001 en de ISO 14001.

De ISO 9001 is een internationale norm die eisen stelt aan de kwaliteit van het managementsysteem van een organisatie. De meest recente versie is de ISO 9001:2015. Deze norm wordt door interne en externe partijen gebruikt om te beoordelen of de organisatie in staat is te voldoen aan eisen van klanten, wet- en regelgeving en de eigen eisen van de organisatie. Certificering vindt plaats op basis van een externe audit.

Download ons ISO 9001 certificaat.

Ik wil graag meer weten over de ISO 14001 certificering.