NIWO VIHB vergunning

De Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) is de vergunningverlener voor het wegtransport.

De NIWO toetst of transport-ondernemingen aan de wettelijke kwalitatieve eisen voldoen. De NIWO beheert ook de VIHB-lijst, een verplichte lijst voor bedrijven die zich in Nederland bezighouden met het vervoeren, inzamelen, verhandelen en/of bemiddelen van afvalstoffen. Zie de website van NIWO voor meer informatie.

NIWO VIHB vergunning De Graaf Afvalbeheer.
NIWO VIHB vergunning De Graaf Security.
NIWO VIHB vergunning De Graaf Metaal.
NIWO VIHB vergunning Paper for Paper.