Maatregelen Coronavirus

Op 15 maart werd bekend dat er in heel Nederland verscherpte maatregelen gelden om het Coronavirus tegen te gaan. Het ophalen van afval is een vitale maatschappelijke taak. Als het afval niet of beperkt wordt opgehaald, heeft dat grote gevolgen voor de volksgezondheid en milieuhygiëne. Wij nemen nu maatregelen om de continuïteit van de inzameling van afval zo goed als mogelijk te garanderen.

Wij doen er dan ook alles aan om de afvalinzameling zo lang mogelijk en zo goed mogelijk uit te blijven voeren. Daarom worden er nu maatregelen genomen om zo de kans op besmetting met het Coronavirus voor medewerkers, met name diegenen die in de inzameling werken, zo veel mogelijk te beperken.

Maatregelen
Hierbij volgen wij strikt de landelijke richtlijnen van het RIVM. Daarnaast nemen wij, vanwege het maatschappelijk belang van onze dienstverlening, met ingang van 15 maart een aantal preventieve maatregelen die tenminste tot en met 6 april 2020 gelden:

  • Kantoormedewerkers werken zoveel mogelijk thuis
  • Medewerkers in inzameling komen niet in groepjes bij elkaar (bijv. bij start dienst, of tijdens de lunch)
  • Medewerkers met koorts of (hoge) luchtwegklachten blijven thuis
  • Bijeenkomsten worden uitgesteld of geannuleerd
  • Afspraken met externen worden ook uitgesteld tenzij echt noodzakelijk

Aanpassen dienstverlening

Om de continuiteit en rentabiliteit van onze dienstverlening te waarborgen houden wij alle bestaande routes van afvalstromen zoveel mogelijk intact. Waar aan de ene kant minder afval vrijkomt, komt er aan de andere kant juist extra afval vrij door bijvoorbeeld opruimingen en overtollige voorraden. Wij rijden de routes dan ook net als voor de coronacrisis. Ook als u minder of geen afval heeft zullen wij op de afgesproken dagen bij u langskomen. Het is aan u of u de container(s) op dat moment aanbiedt.  

Wij ontvangen momenteel veel verzoeken omtrent het aanpassen van de ledigingsfrequentie. Ondanks ons volle begrip kunnen we deze helaas niet verwerken. Continuïteit van onze dienstverlening heeft de grootste prioriteit, met name ook voor dienstverlening aan vitale bedrijven die gewoon doordraaien. Ook het tijdig weer kunnen opschalen naar de oude situatie bij verbeteringen rondom het virus spelen daarbij een rol.
 

Vragen

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van het bovenstaande, dan kunt u hier terecht. Hierbij dient u wel rekening te houden dat door het thuiswerken van het kantoorpersoneel de wachttijden langer kunnen zijn dan u van ons gewend bent.