Oudpapierbranche staat voor grootste uitdaging sinds jaren negentig

Onze brancheorganisatie voor de Nederlandse oudpapierindustrie, de FNOI, geeft aan dat we als branche voor de grootste uitdaging sinds de jaren negentig staan. Welke uitdaging dit is en hoe deze is ontstaan legt de FNOI uit.

Toelichting FNOI

De internationale marktprijzen voor karton zijn momenteel niet meer voldoende om de kosten van inzameling en recycling ervan af te dekken. Ook wordt de afzet steeds lastiger. Dat is de pijnlijke conclusie die op basis van de huidige marktsituatie moet worden getrokken en de vooruitzichten op de korte termijn zijn weinig hoopvol. De oorzaak is China.

Lees hier het hele bericht
Toelichting FNOI image